กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงทำความเข้าใจข้อมูลทางการแพทย์ในการป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พื้นที่บ้านผาแดง,บ้านแก้งใหม่และบ้านน้ำไพร

Posted by:

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 อบต.สังคม ร่วมกับ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่ 203 กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี , รพ.สต.สังคมและอสม.ตำบลสังคม จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงทำความเข้าใจข้อมูลทางการแพทย์ในการป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พื้นที่บ้านผาแดง,บ้านแก้งใหม่และบ้านน้ำไพร

0