องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

เลขที่ 55 หมู่ที่ 3 ตำบลสังคม  อำเภอสังคม  จังหวัดหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43160

เบอร์โทรศัพท์ : 042-414712 /  เบอร์โทรสาร : 042-441327

เว็บไซต์ :  www.Sangkhom.go.th

E-Mail : Sangkhom_Sub@hotmail.com