มอบชุดตากถุงพลาสติก บ้านฟ้าประทาน ตำบลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง ชุดที่ 3

Posted by:

มอบชุดตากถุงพลาสติก บ้านฟ้าประทาน ตำบลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง ชุดที่ 3

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 

วันที่ 24 มีนาคม 2564

0