ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง กองทุนฯ LTC ปีงบประมาณ 2564

Posted by:

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม ร่วมกับ รพ.สต.สังคม และ Care Giver 

ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง กองทุนฯ LTC ปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

วันที่ 17 มิถุนายน 2564

   

0