วันที่ 26 พ.ค.63 อบต.สังคม ร่วมกับรพ.สต.สังคม นำโดยท่านนายกชาตรี รุณระวงศ์ ท่านผอ.สนม กองศรี เจ้าหน้าที่และอสม. ตำบลสังคม ออกเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ในเขตพื้นที่ตำบลสังคม จำนวน 28 ราย

Posted by:

0