วันที่ 27 ตุลาคม 2564 อบต.สังคม ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน อสม. จิตอาสา บ้านฟ้าประทาน ดำเนินกิจกรรมเก็บขยะในหมู่บ้าน

Posted by:

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 อบต.สังคม ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน อสม. จิตอาสา บ้านฟ้าประทาน ดำเนินกิจกรรมเก็บขยะในหมู่บ้าน

 

0