วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 บริษัท ดัชมิลท์ สาขาท่าบ่อ มอบเครื่องดื่ม จำนวน 4 ลัง ทาง อบต.สังคม

Posted by:

วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 บริษัท ดัชมิลท์ สาขาท่าบ่อ มอบเครื่องดื่ม จำนวน 4 ลัง

ทาง อบต.สังคม ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้

0