เป็นพื้นที่ใหญ่ที่สุด มีสภาพป่าที่ดีที่สุดของอำเภอสังคมในปัจจุบัน ยังมีสัตว์หลายชนิดอาศัยอยู่ใกล้ๆ สำนักงาน มีบ้านพักและสถานที่ฝึกอบรมซึ่งหน่วยงานต่างๆ จะไปใช้บริการ รวมทั้งในฤดูหนาวจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาพัก เพื่อสัมผัสความหนาวของหุบเขา

116201 116205 116212 116213 116217