ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

Posted by:

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางผาแดง-ภูจอมแตก บ้านผาแดง หมู่ที่ 3

Posted by:

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางวัดป่าฟ้าประทาน บ้านฟ้าประทานหมู่ที่ 7

Posted by:

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้าน นางสำลี นินนามะ บ้านฟ้าประทาน หมู่ที่ 7

Posted by:

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ทำตะกร้าหิ้วจากซองกาแฟและซองน้ำยาปรับผ้านุ่ม ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมลดขยะต้นทาง องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม ปีงบประมาณ 2563

Posted by:

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียน (ประจำไตรมาส 3)

Posted by:

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางข้างวัดป่าแก้งใหม่

Posted by:

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางภูนาฮี

Posted by:

0
Page 16 of 17 «...101314151617