รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด – 975 บาท

Posted by:

0

รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดือน กันยายน 2566 – 2,103 บาท

Posted by:

0

รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก – 12,000 บาท

Posted by:

0

รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ – 96,600 บาท

Posted by:

0

รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน – 8,000 บาท

Posted by:

0

รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมาบริการ ประจำเดือน กันยายน 2566 (20ราย)

Posted by:

0

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน สิงหาคม 2566

Posted by:

0
Page 3 of 17 12345...»