องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม   อำเภอสังคม    จังหวัดหนองคาย    เบอร์โทร : 042-414712

การป้องกันโรคติดต่อที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ.2567
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 2567
ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 (จัดซื้อรถบรรทุกขยะ)
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่ิอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภูหอม บ้านม่วงน้ำไพร หมู่ 6
การขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบ 66
ข่าว444