กิจกรรมปลูกป่า เนื่องในวันวิสาขบูชา (Vesak Day)

Posted by:

อบต.สังคม ร่วมกับหน่วยรักษาความสงบตามลำน้ำโขง จัดกิจกรรมปลูกป่า เนื่องในวันวิสาขบูชา (Vesak Day) วันสำคัญสากลโลก
318901

318902

318903

318904

318905

318906

0