กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ๒๕๖๖

Posted by:

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม นำโดย นายชาตรี รุณระวงศ์ นายก องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม ดำเนิกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้โดยการพรวนดิน ใส่ปุย รดน้ำต้นไม้ กำจัดวัชพืชและตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณสำนักงานองค์การ บริหารส่วนตำบลสังคม เนื่องใน “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

 

0