กิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ที่อ่างเก็บน้ำบ้านฟ้าประทาน ม.7

Posted by:

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 อบต.สังคม ทำกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ที่อ่างเก็บน้ำบ้านฟ้าประทาน ม.7

 

0