กิจกรรมเดินรณรงค์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

Posted by:

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน  2561 อบต.สังคม ร่วมกับหน่วยงานราชการ โรงเรียน เดินรณรงค์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

334053 334054 334055 334056 334057 334058 334059 334061 334062

0