เป็นที่เดียวในประเทศไทย ที่กรมประมงจะจัดเจ้าหน้าที่ตั้งหน่วยเฉพาะกิจที่สวนตาบัติบ้านน้ำไพร ม.5 ต.สังคม  ระหว่างเดือน พ.ย. – ก.พ. ของทุกปีซึ่งบริเวณนั้นจะมีทรายที่ละเอียดมาก ทำให้บริเวณดังกล่าวจะเป็นที่ที่ปลายี่สกไทย(ปลาเอิน) มาผสมพันธุ์และวางไข่ เมื่อชาวบ้าน พบว่าเมื่อปลายี่สกไทย(ปลาเอิน) มารวมตัวกันจะใช้ตาข่ายไหลจับปลานำมาให้เจ้าหน้าที่รีดไข่และน้ำเชื้อมาผสมกันแล้วนำไปเพาะฟักอนุบาลก่อนที่จะมาแจกจ่ายไปเลี้ยงหรือปล่อยตามแหล่งธรรมชาติทั่วประเทศไทย

                ในปี 2555 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2555 จับได้ 39 ตัว แม่ปลา 31 ตัว น้ำหนักรวม 610 ก.ก. ตัวใหญ่ที่สุด 38 ก.ก. รวบรวมไข่ได้ 14 ก.ก. ได้ลูกปลาทั้งหมด 5 ล้านตัว

1512429_273130899506448_1630645709_n 1535585_273130662839805_1511415609_n 1559566_273130769506461_1608251091_n 1604414_273130606173144_409935414_n