ท่านนพดล จอมเพชร นายอำเภอสังคม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ

Posted by:

ท่านนพดล จอมเพชร นายอำเภอสังคม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ ระหว่างวันที่ 22-24 กรกฏาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม คะ

0