ท่านนพดล จอมเพชร นายอำเภอสังคม เป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

Posted by:

0