วันที่ 21 มกราคม 2563 กองทุนส่งเสริมสุขภาพตำบลสังคม โดยการนำของ นายชาตรี รุณระวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม ข้าราชการ ลูกจ้าง ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังคม โดยการนำของนายสนม กองศรี ผอ.รพ.สต.สังคม หน่วยทหารในพื้นที่ ผู้ดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิง (Care giver) และอสม. ออกเยี่ยมบ้านผู้มีภาวะพึ่งพิง ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

Posted by:

วันที่ 21 มกราคม 2563 กองทุนส่งเสริมสุขภาพตำบลสังคม โดยการนำของ นายชาตรี รุณระวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม ข้าราชการ ลูกจ้าง ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังคม โดยการนำของนายสนม กองศรี ผอ.รพ.สต.สังคม หน่วยทหารในพื้นที่ ผู้ดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิง (Care giver) และอสม. ออกเยี่ยมบ้านผู้มีภาวะพึ่งพิง ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม พร้อมทั้งให้บริการตามชุดสิทธิประโยชน์ ตรวจสุขภาพเบื้องต้นและให้กำลังใจ ผู้มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 22 ราย

0