นายนพดล จอมเพชร นายอำเภอสังคม พร้อมด้วยนายนนทพัฒน์ กิจรักษา ปลัดอาวุโส และท้องถิ่นอำเภอสังคม ได้ออกพบปะ เยี่ยมเยื่อนคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักส่วนตำบลสังคม

Posted by:

เรียน ผู้บังคับบัญชา
วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 1015น.นายนพดล จอมเพชร นายอำเภอสังคม พร้อมด้วยนายนนทพัฒน์ กิจรักษา ปลัดอาวุโส และท้องถิ่นอำเภอสังคม ได้ออกพบปะ เยี่ยมเยื่อนคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักส่วนตำบลสังคม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม อ.สังคม พร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติงานดังนี้
1.การป้องกันและห่างไกลโรค COVID 19 พร้อมการใช้ชีวิตแบบ New Normal
2.การเตรียมการป้องกันดินโคลนถล่ม ดินทรุด และน้ำป่าไหลหลาก
3.การป้องกันการนำเข้ายาเสพติดจากต่างประเทศ ตามแนวชายแดน
4.การให้การสงเคราะห์ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุที่ขาดคนดูแล และผู้ยากไร้
5.การป้องกันโรคที่มาจากยุง
6.การให้เกิดความมั่นคง ปลอดภัย ในขีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
เพื่อโปรดทราบ

0