บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561

Posted by:

13 มิ.ย. 61 อบต.สังคม ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอสังคม ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 พื้นที่บ้านผาแดงและบ้านแก้งใหม่

327619 327620 327621 327622 327623 327624

0