ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงรอบพื้นที่สำนักงาน อบตสังคมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

0