ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซื้อน้ำยาเคมีในการฝึกและสาธิตการดับเพลิง ตามโครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

Posted by:

0