ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาวัสดุ เครื่องเขียนสำหรับการฝึกอบรม ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมลดขยะต้นทาง องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม ปีงบประมาณ 2563

Posted by:

0