ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมลดขยะต้นทาง องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม ปีงบประมาณ 2563

Posted by:

0