ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมลดขยะต้นทาง องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม ปีงบประมาณ 2563

Posted by:

0