ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม เจ้าหน้าที่ และวิทยากรตามโครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

Posted by:

0