ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

Posted by:

0