ประชุมสมัยวิสามัญที่ 2/2564 ครังที่ 1

Posted by:

วันที่27กันยายน64 ประชุมสมัยวิสามัญที่ 2/2564 ครังที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม เวลา 09.30 น องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

 

0