ลงพื้นที่มอบสิ่งของให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการราย นายแวง-นางชัย พันธุมา

Posted by:

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม โดยท่านชาตรี รุณระวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภา อบต.สังคม สมาชิกสภา อบต.สังคม หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงาน ลงพื้นที่มอบสิ่งของให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการราย นายแวง-นางชัย พันธุมา

0