รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

Posted by:

อบต.สังคม ร่วมกับโรงเรียนบ้านแก้งใหม่ รพ.สต.สังคม และอสม.ในเขตพื้นที่ ร่วมเดินรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ระหว่างวันที่ 12-15 มิถุนายน 2561

327125 327126 327127 327128 327129 327130 327131 327132 327133 327134 327135 327136 327137

0