วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 อบต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย ดำเนินกิจกรรมจัดเก็บขยะถนนสาย 211 หนองคาย-เลย ตามแนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด”

Posted by:

0