วันศุกร์ที่ 29 พ.ค. 2563 อบต.สังคม ร่วมกับ รพ.สต.สังคมและอสม.ตำบลสังคม ดำเนินกิจกรรม สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พร้อมทั้งแจกทรายอะเบรทในพื้นที่

Posted by:

0