กิจกรรมดี ดี ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลสังคมร่วมกับโรงเรียนในเขตพื้นที่

Posted by:

👉 กิจกรรมดี ดี ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลสังคมร่วมกับโรงเรียนในเขตพื้นที่ (#โรงเรียนบ้านแก้งใหม่ #โรงเรียนบ้านม่วงน้ำไพร #โรงเรียนบ้านฟ้าประทาน #ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) รวบรวมกล่องเครื่องดื่มที่บริโภคเพื่อมอบให้กับ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ส่งต่อโครงการ”หลังคาเขียว” นำไปรีไซเคิลเป็นแผ่นหลังคา นำไปใช้ประโยชน์ และมอบให้กับชุมชนที่ขาดแคลนต่อไป

#ส่งมอบครั้งที่ 3 จำนวน 18 กิโลกรัม (6 ธันวาคม 2562)

 

0