องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม นำโดยท่านนายอำเภอสังคม นายก อบต.สังคม หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.และประชาชนในพื้นที่ร่วมกันจัด โครงการฝายสวย น้ำใส ไร้ผักตบชวา เฉลิมพระเกียรติ วันที่ 28 กรกฎาคม 2562

Posted by:

ลอกฝาย 2562_๑๙๐๗๓๐_0192 ลอกฝาย 2562_๑๙๐๗๓๐_0198 ลอกฝาย 2562_๑๙๐๗๓๐_0202 ลอกฝาย 2562_๑๙๐๗๓๐_0210 ลอกฝาย 2562_๑๙๐๗๓๐_0226 ลอกฝาย 2562_๑๙๐๗๓๐_0238 ลอกฝาย 2562_๑๙๐๗๓๐_0240 ลอกฝาย 2562_๑๙๐๗๓๐_0241 ลอกฝาย 2562_๑๙๐๗๓๐_0242

0