โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566

Posted by:

อบต.สังคม จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม ประจำปีงบประมาณ 2566 ร่วมกับผู้นำชุมชน อสม. โรงเรียน ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2566 โดยทำกิจกรรม ออกพ่นยุงลาย เคาะประตูให้ความรู้ประชาชน สำรวจและกิจกรรมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พร้อมทั้งแจกทรายอะเบรท

0