โครงการหลังคาเขียว

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคมร่วมกับโรงเรียนในเขตพื้นที่(#โรงเรียนบ้านแก้งใหม่ #โรงเรียนบ้านม่วงน้ำไพร #โรงเรียนบ้านฟ้าประทาน) รวบรวมกล่องเครื่องดื่มที่บริโภคเพื่อมอบให้กับ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ส่งต่อโครงการ”หลังคาเขียว” นำไปรีไซเคิลเป็นแผ่นหลังคา นำไปใช้ประโยชน์ และมอบให้กับชุมชนที่ขาดแคลนต่อไป

#ส่งมอบครั้งที่ 2 จำนวน 19 กิโลกรัม 2508 กล่อง ได้กระเบื้อง 2 แผ่นครึ่ง

0