14 เม.ย. 63 อบต.สังคม นำโดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม,หัวหน้ากอง,เจ้าหน้าที่ อบต.สังคม ร่วมกับ รพ.สต.สังคม,ผู้นำชุมชน,อสม. ลงพื้นที่ให้คำความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 ,ตรวจคัดกรองประชาชนในพื้นที่,แจกหน้ากาก(ผ้า)และพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อของบ้านผู้ที่กลับจากต่างประเทศและจังหวัดเสี่ยง

Posted by:

ๅถ

0