การทำน้ำหมักหัวเชื้อจุลินทรีย์ บ้านฟ้าประทาน ตำบลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง ชุดที่ 3

Posted by:

การทำน้ำหมักหัวเชื้อจุลินทรีย์ บ้านฟ้าประทาน ตำบลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง ชุดที่ 3

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

วันที่ 24 มีนาคม 2564

 

0