องค์การบริหารสาวนตำบลสังคม จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564

Posted by:

องค์การบริหารสาวนตำบลสังคม จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564

0

องค์การบริหารสาวนตำบลสังคม ร่วมกับ โรงเรียนบ้านฟ้าประทาน และ อสม. บ้านฟ้าประทาน บ้านม่วงน้ำไพร จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564

Posted by:

องค์การบริหารสาวนตำบลสังคม ร่วมกับ โรงเรียนบ้านฟ้าประทาน และ อสม.

บ้านฟ้าประทาน บ้านม่วงน้ำไพร จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564

 

0

เจ้าหน้าที่ อบต.สังคม ติดประกาศ เรื่อง การยื่นคำร้องคัดค้านการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

Posted by:

เจ้าหน้าที่ อบต.สังคม ติดประกาศ เรื่อง การยื่นคำร้องคัดค้านการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

0

เจ้าหน้าที่ อบต.สังคม ออกติดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตามจุดติดประกาศแต่ละหมู่บ้าน

Posted by:

เจ้าหน้าที่ อบต.สังคม ออกติดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ตามจุดติดประกาศแต่ละหมู่บ้าน

0

สำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาค 9 (อุดรธานี) และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย ตรวจติดตามการดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง

Posted by:

        สำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาค 9 (อุดรธานี) และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย ตรวจติดตามการดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง

 

 

0
Page 1 of 12 12345...»