การทำน้ำหมักหัวเชื้อจุลินทรีย์ บ้านน้ำไพร ตำบลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง ชุดที่ 3

Posted by:

การทำน้ำหมักหัวเชื้อจุลินทรีย์ บ้านน้ำไพร ตำบลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง ชุดที่ 3

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

วันที่ 16 มีนาคม 2564

 

 

 

0