กิจกรรมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อบต.สังคม

Posted by:

กิจกรรมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนเปิดเทอม

โดยเจ้าหน้าที่ได้ออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ณ โรงเรียนบ้านแก้งใหม่-ม่วงน้ำไพร,โรงเรียนบ้านฟ้าประทาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สังคม

ใน วันที่ 11 มิถุนายน 2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

0