งานป้องกันออกพื้นที่ตัดต้นไม้ล้มขวางทาง

Posted by:

นายชาตรี รุณระวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม มอบหมาย บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านแก้งใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
0