นายสมควร ใจซื่อ อำเภอสังคม พร้อมด้วยนายวิชัย หาญวิชา ปลัดอำเภอสังคม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานที่กักตัวผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

Posted by:

      วันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น. นายสมควร ใจซื่อ อำเภอสังคม พร้อมด้วยนายวิชัย หาญวิชา ปลัดอำเภอสังคม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานที่กักตัวผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม โดยมีนางเยาวลักษณ์ ไพศาลอนันต รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนปลัด อบต.สังคม

และจ่าเอกนิกร ผุดบัวดง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.สังคม ให้การต้อนรับ

 

0