วันที่ 23 กรกฏาคม 2564 – ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม สมัยวิสามัญ 1/2564

Posted by:

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564

ในวันที่ 23 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

0