ร่วมตรวจถนนเส้นทางสังคม หมู่ 1 – บ้านสังกะลี/ฝายน้ำบ้านน้ำไพร องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

Posted by:

ร่วมตรวจถนนเส้นทางสังคม หมู่ 1 – บ้านสังกะลี/ฝายน้ำบ้านน้ำไพร

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

วันที่ 5 กรกฏาคม 2564

 

0