วันที่ 21 มิถุนายน 2564 -โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

Posted by:

อบต.สังคม ดำเนินกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

บ้านผาแดง หมู่ 3 ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย ณ วัดศรีชมชื่น

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชกุมารี ปีงบประมาณ 2564

 องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

วันที่ 21 มิถุนายน 2564

 

 

0