วันที่ 23 มิถุนายน 2564 -โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

Posted by:

อบต.สังคม ดำเนินกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

บ้านน้ำไพร หมู่ 5 ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย ณ วัดศรีสว่างอารมณ์

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชกุมารี ปีงบประมาณ 2564

 องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

วันที่ 23 มิถุนายน 2564

0