วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. ผู้ตรวจการการเลือกตั้ง ลงพื้นที่ให้คำแนะนำการดำเนินงานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

Posted by:

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. ผู้ตรวจการการเลือกตั้ง

ลงพื้นที่ให้คำแนะนำการดำเนินงานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

0