วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ท่านปลัดอำเภอสังคม พร้อมทีมงาน มาตรวจเยี่ยมศูนย์กักตัวฯ อบต.สังคม

Posted by:

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ท่านปลัดอำเภอสังคม พร้อมทีมงาน มาตรวจเยี่ยมศูนย์กักตัวฯ อบต.สังคม พร้อมมอบน้ำดื่ม 4 แพค /ไข่ไก่ 2 แผงทาง อบต.สังคม ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้

0